Om Go Dai Judo Club Trening Belter og teknikker Administrativt Stevner / Kurs

Judo i Oslo Sentrum

- Go Dai Judo Club -

nær Stortinget

Judo kan trenes på alle nivåer fra 3 år (knøttejudo) til over 73 år (katatrening). Mange trener judo som ren mosjon eller som selvforsvarstrening, men som dere ser i videoklippet under, er judo på toppnivå en av de tøffeste og mest teknisk krevende idretter som finnes, til tross for at det er svært lite skader sammenlignet med andre idretter.

Judo for de minste handler mest om å ha det moro, og det er nesten trist at vi ikke har nok kapasitet, slik at Go Dai først tar inn barn fra 7-8-årsalderen.

Det skal også innrømmes at judotreningen blir litt roligere og mer kontrollert etterhvert som man blir eldre, og dimensjonen med prinsipper og kultur blir også viktigere. Her ser dere en av judoens tidligere stjerner i en alder langt over 70, der dere også får demonstrert at judo ikke bare dreier seg om egen styrke, men i større grad om å kunne bruke styrke og bevegelighet riktig, og i tillegg bruke motstanderens styrke og balanse til å kaste ham.

Websidene www.GoDai.no viser klubbens statiske og strukturerte informasjon. I tillegg har klubben en facebookside der mer ustrukturert informasjon om hva som skal skje og hva som har skjedd kan legges inn og fungere som vårt nyhetsbilde utad. Det er også en lukket facebookgruppe som er mer for internt bruk for trenere, styremedlemmer og de andre som koordinerer driften av klubben.

Min idrett er din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Her må du gå inn som bruker og passe på at dine opplysninger er korrekte. Disse opplysningene vil gjelde alle idrettslag du er medlem i, og er en forutsetning for innmelding i forsikringer og påmeldinger til arrangementer.

Man melder seg inn i Go Dai Judo Club via denne siden:
• Logg inn (eller eventuelt legg inn ny bruker),
• Velg «medlemskap» og «finn ny klubb».
• Søk opp «Go Dai», og klikk på klubben i søkeresultatet.
• Hak av for klubben og «judo, og klikk på «Send søknad».
( Mer info ... )

KlubbAdmin er idrettens nye løsning for medlemsadministrasjon, og brukes primært av leder i klubben til administrasjon av medlemmer. ( Mer info ... )

SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett (organisasjonsopplysninger, arrangementer, terminlister og påmeldingsløsninger). SportsAdmin er også kjernen/navet for andre løsninger og må brukes der KlubbAdmin og MinIdrett ikke har nok funksjoner. MinIdrett og ForbundetOnline er løsninger som bygger på deler av SportsAdmin ( Mer info ... )

Klubbens styringsdokumenter og overliggende organisasjonsledd:
 
Dojo-regler
Klubbens organisasjonsplan
Utøvererklæring "ikke-medlemmer"
Reisereglement
TrenerInstruks
Lov Go Dai Judo Club
Tidligere basislov Go Dai Judo Club
 
Oslo og Akershus Judokrets
Norges Judoforbund
Oslo Idrettskrets
Norges idrettsforbund
Politiattest
ÅrsmøtePapirer:
 
Referat Årsmøte 2017
Regnskap og Årsberetning 2016
Referat Årsmøte 2016
Regnskap og Årsberetning 2015
Referat Årsmøte 2015
Regnskap og Årsberetning 2014
Referat Årsmøte 2014
Regnskap og Årsberetning 2013
Referat Årsmøte 2013
Regnskap og Årsberetning 2012
Referat Årsmøte 2012
Regnskap og Årsberetning 2011
Referat Årsmøte 2011
Regnskap og Årsberetning 2010
Referat Årsmøte 2010
Regnskap og Årsberetning 2009
 
De siste styremøtereferater:
 
Styremøtereferat 2016-03-17
Styremøtereferat 2016-02-11
Styremøtereferat 2015-12-15
Styremøtereferat 2015-10-29
Styremøtereferat 2015-08-20
Go Dai Judo Club - Akersveien 4 --- www.GoDai.no --- post@godai.no --- Facebook -Go Dai Judo Club